Streetbrädor

På grund av streetåkningens rådande popularitet så är streetbrädor den brädtyp som det finns störst utbud av. Trots detta stora utbud så varierar inte streetbrädor särskilt mycket i form och storlek. Längden på en streetbräda ligger omkring 32 tum med en bredd mellan 7.5 och 8 tum med extremfall ned till 6,75” och upp till 8.25 tum. 

Streetbrädor har i det närmaste symmetrisktutformade nos- och tail-ändar. Oftast är nosen några millimeter längre och några grader brantare än tailen. Detta kan tyckas märkligt för många nybörjare men har sin förklaring i att mer avancerade åkare tycker att switch-åkning underlättas av en större och brantare nos. 

Vid val av brädans längd och bredd finns inga bestämda regler men din kroppslängd respektive skostorlek kan vara bra fingervisare om vilka dimensioner som passar dig. Är du över 190 centimeter lång ska du kanske inte köpa upp dig på ett lager av brädor kortare än 31.5 tum och har du över storlek 44 i skor kan det vara läge att välja bland brädor bredare än 7.5 tum. 

Förutom längd och bredd så är en streetbrädas åkegenskaper beroende på dess konkav (skålform) samt nosen och tailens vinkel.  Den längsgående konkavens djup och form avgör hur mycket man "sitter fast" i brädan med fötterna och påverkar också hur lätt brädan är att flippa. Nosen och tailens branthet är avgörande för brädans "pop" det vill säga hur villig den är att lyfta från marken vid ollie-relaterade trick där brädan snärtas upp i luften. 

Folk brukar generellt tycka att smalare brädor med djup konkav underlättar för fliptrick samt att en brant nos och tail ger mer pop medan en bredare bräda med "lägre" konkav och flackare nos- och tailvinklar ger mer kontroll och mindre "oförutsägbarhet" samt att den typen av brädor helt enkelt är bekvämare för fötterna att stå på.

Se alla skateboards