Ordlista

Ordlista

Bokstaven som står efter siffrorna som anger ett hjul eller en bussnings hårdhet t ex "95 A" eller "101 A". Betyder konstigt nog "durometer" vilket är ett vanligt mått på hårdhet för plast-och gummiprodukter.

 

ABEC 

Ett mått för kullagerprecision. Ju högre ABEC-nummer desto rundare är kulorna i lagret. ABEC är inte ett mått för kullagrets hållbarhet. 

 

Base plate/basplatta

Truckens ena halva. Den del som sitter mot brädan och som håller fast truckens rörliga halva - hangern.

 

Bushings/bussningar

Bussningarna som gör att truckarna fjädrar när man svänger. Bussningar går att köpa separat och i olika hårdhet efter hur lösa man vill ha sina truckar. Bushings tillverkas i samma material som skateboardhjul och har samma hårdhetsskala där 101 är det hårdaste. Bushings kallas ibland för "grommets". 

 

Core 

Hjul med core har en kärna i ett annat material än det yttre uretanhöljet. Det finns både hjul med mjukare kärna än resten av hjulet såväl som det motsatta. Mjukare kärna ger en bekvämare rullkänsla medan en hårdare kärna ger en mer distinkt respons vid utförandet av trick. Med hjälp av core-teknik kan man på olika sätt också få ner ett hjuls vikt betydligt. 

 

Griptape 

Griptape är en självhäftande halkskyddstejp som sätts på skateboardens ovansida. Kan vara av skiftande kvalitet men på Junkyard säljer vi enbart den allra greppigaste och mest hållbara varianten. 

 

Hanger 

Truckens andra halva. Den del av trucken som är rörlig, håller fast hjulen och som får brädan att svänga. Det är också på hangern man glider när man gör olika grind-trick.

 

Hardware 

Är en förkortning för "mounting hardware" och är helt enkelt bultarna som fäster truckarna mot brädan. Finns oftast som insex- (Allen) bultar eller stjärn- (Philips) skruv. Varianter där bultarna knackas fast i brädan, t ex Randoms, finns också och då behövs varken insexnyckel eller stjärnmejsel för montering. 

 

Kingpin 

Mittbulten i truckens base plate som sätter gränsen för hangerns rörlighet. Vid hårda svängar kan därför ibland en kingpin knäckas och lika lätt som det är att köpa en ny kingpin kan det vara knepigt att få ur den gamla och få den nya på plats. Be gärna en äldre skateboardåkare visa hur man gör eller be personalen i din lokala skatebutik om hjälp. 

 

Kullager 

Kullager behövs för att din skateboard ska rulla och det ska vara två kullager i varje hjul. Kullager finns i en mängd olika prisklasser men är alltid av samma storlek oavsett vilka hjul du väljer.

 

Muttrar 

På engelska "nuts". På en korrekt monterad skateboard ska det finnas 14 muttrar av tre olika storlekar: Två till kingpinsen, fyra till hjulen och åtta till monteringssbultarna. Alla muttrar hålls på plats med en sträng av plast runt mutterns ytterkant. Skruvar man mycket på muttern kommer denna "låsning" att nötas sönder och muttern kommer att skaka loss. Se därför till att dina muttrar är fräscha så att du inte tappar ett hjul under en luftfärd eller ett störtlopp. 

 

Pivot 

Den punkt där truckets hanger och base plate är sammanlänkade, vanligtvis genom en pigg på hangern som går ned i en "pivot cup" i basplattan. 

 

Pivot bushing 

Den packning i basplattans pivot cup som håller hangern på plats. Pivotbussningen kan slitas ut och spricka men är relativt enkel att byta.

 

Riser pads 

Plattor som sätts mellan truckarna och brädan, ofta för att ge utrymme åt större hjul och minska risken för wheelbites. 

 

Spacers 

Små aluminiumcylindrar som träs på hjulaxeln och fungerar som en länk mellan kullagren inne i hjulet. Om du skruvar åt hjulmuttrarna lagom hårt så ger spacers dina kullager högre prestanda och längre livslängd, men skruva inte för hårt, då fungerar ingenting. 

 

Vax 

Vax används för att få sträva kanter att glida.