Sulje ostoskori

Sustainability

Junkyardista tuli osa Varneria vuonna 2019. Varner on perheyritys, joka avasi ensimmäisen liikkeensä Osloon vuonna 1962. Nykyään Varner on yksi Skandinavian suurimmista muotikonserneista.

Kestävä kehitys on Varnerin toiminnan kulmakiviä. Se tarkoittaa, että yritys kantaa vastuunsa ilmastosta ja ympäristöstä, ihmisistä ja kuluttajista. Tässä onnistutaan kestävämpiin materiaaleihin investoimalla, toimitusketjun ihmisten seurannalla ja kiertotalouteen perustuvalla liiketoimintamallilla.

Varnerin osana Junkyardilla on käytettävissään resursseja, joilla se voi ohjata toimintaansa kestävämmäksi. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tuotantoa seuraavat paikalliset tuotantotoimiston työntekijät, jotka ovat erikoistuneet yhteiskuntavastuuseen, kestävään kehitykseen, laadunvarmistukseen ja tuoteturvallisuuteen.

Junkyard kehittää omaa suunnitteluaan ja omia konseptejaan kohderyhmälleen.

Kaikille Junkyardin kanavien kautta myytäville ulkoisille merkeille asetetaan vaatimuksia tuoteturvallisuudesta ja toimittajien seurannasta.

 

Tuotanto ja toimittajien seuranta

Tuotantomarkkinat

Pääasiallisia tuotanto-alueita ovat Kiina, Intia, Bangladesh ja Turkki. Näihin maihin olemme perustaneet paikallisia toimistoja.

Paikallinen läsnäolo ja markkinoiden tuntemus ovat ratkaisevia, jotta voimme seurata toimitusketjun työntekijöitä hyvällä tavalla.

Jokaisessa toimistossa on tuotteiden laatuun erikoistuneen henkilöstön lisäksi yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) asiantuntijoita.

Toimittajien seuranta

Tuotannollemme ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on kaikki kaikessa.

Tuotannon ja toimittajayhteistyön ohjeistomme perustuu siihen, että kaikilla on oikeus hyviin työolosuhteisiin yleisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, lakien ja asetusten mukaisesti.

Teemme due diligence -arviointeja. Se on kiertävä malli, jonka jokaisessa vaiheessa työhön kuuluu myös ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön kunnioittaminen sekä niistä huolehtiminen.

Toimittajien seuranta käytännössä

Arvioimme tehtaidemme todellisia olosuhteita. Arviointi tapahtuu tarkastuksilla, tehdaskäynneillä, tapaamisilla, haastatteluilla ja asiakirjojen tarkastelulla.

Varnerin palkkaamat CSR-asiantuntijat tekevät tehdastarkastuksia, sekä etukäteen ilmoitettuja että etukäteen ilmoittamatta.

Ennen kuin toimittaja voi toimia Varnerin tuottajana, kaikkien käytettävien tehtaiden on käytävä läpi pitkä hyväksyntäprosessi.

Tarkastuksen yhteydessä:

 • Tehdasrakennukset ja tuotantotilat tutkitaan paloturvallisuuden, poistumissuunnitelmien ja rakennusturvallisuuden kannalta.
 • Työntekijöitä ja johtoa haastatellaan.
 • Kaikki tehtaan asiaankuuluvat asiakirjat, käytännöt, sertifikaatit ja lisenssit arvioidaan.

Tarkastuksen jälkeen:

 • Kaikki työntekijät noudattavat mahdollisia parannussuunnitelmia.


Avoimet tehdasluettelot

Tier 1 -tehtaat, joiden kanssa Varner tekee yhteistyötä, ovat avoimesti saatavilla The Open Apparel Registry -rekisterissä.

Kartta on täällä: Open Apparel Registry

 

Ulkopuoliset tuotemerkkitoimittajat

Junkyardilta löydät valikoiman ulkopuolisten tuotemerkkitoimittajien tuotteita omien tuotemerkkiemme ja tuotteidemme lisäksi.

Ulkopuoliset tuotemerkkitoimittajat kehittävät, suunnittelevat ja valmistavat tarjoamansa tuotteet itse. Tämä ei tarkoita, että ne olisivat vapautettuja Junkyardin ja Varnerin sosiaalisen kestävyyden ja tuoteturvallisuuden vaatimuksista.

Kaikkien ulkopuolisten tuotemerkkitoimittajien on käytävä läpi hyväksyntäprosessi, ennen kuin heidän tuotteitaan otetaan myymälöihimme.

Arvioimme toimittajan työolojen seurantarutiinit omassa oman toimitusketjussa sekä tuoteturvallisuusrutiinit.

Näin pyrimme varmistamaan, että kaikki myymälöissämme olevat tuotteet ovat turvallisia käyttää ja valmistettu vastuullisissa olosuhteissa.

 

Riskialueiden kuvaus

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Painopisteet

Toimitusketjumme työntekijöistä huolehtiminen alkaa eri riskialueiden määrittämisestä.

Yhteiskuntavastuuta ja työntekijöiden oikeuksia koskeva työmme perustuu riskianalyyseihin. Ne kartoitetaan analysoimalla maihin, alueisiin, materiaalien kierrätykseen ja tuotantoprosesseihin liittyvät riskit.

Riski: Oikeus kuulua ammattiliittoon

Ammattiliittoon kuuluminen mahdollistaa vuoropuhelun ja oikeudenmukaiset neuvottelut työntekijöiden, johtajien, viranomaisten ja yritysten välillä.

Varner pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman työntekijöille ja tehtaiden johtajille suunnatuilla, työpaikan oikeuksia ja vastuita sekä työmarkkinavuoropuhelua käsittelevillä kursseilla.

Riski: Terveys ja turvallisuus

Vaateteollisuudessa käytetään paljon manuaalista työtä, koneita ja kemikaaleja, ja tuotanto tapahtuu usein paikoissa, joissa rakennusten laatuun ei voi aina luottaa.

Varnerilla on tiukat rutiinit turvallisen työn takaamiseksi. Siihen sisältyy muun muassa rakennusturvallisuuden, poistumisreittien ja suojavarusteiden seuraaminen.

Tehdaskäynnit ja -tarkastukset ovat tärkeitä toimenpiteitä, joilla voidaan tunnistaa vaaroja ja varmistaa, että parannukset toteutetaan. Seuraamme säännöllisesti, että tehtaiden työntekijät saavat kursseja terveydestä ja turvallisuudesta.

Bangladeshissa on kiinnitetty erityistä huomiota palo- ja rakennusturvallisuuteen vuoden 2013 Rana Plaza -onnettomuuden jälkeen. Varner on solminut yritysten ja globaalien ammattiliittojen kesken laaditun Accord-sopimuksen, jonka tarkoitus on parantaa tekstiiliteollisuuden turvallisuutta.

Riski: Pienet palkat

Minimipalkka ei aina riitä kaikkien työntekijöiden välttämättömiin tarpeisiin. Matalapalkkariski on suurempi kauempana toimitusketjussa esimerkiksi puuvillatiloilla ja raaka-aineiden louhinnasta vastaavilla toimijoilla. Yritysten, viranomaisten ja ammattiliittojen on johdettava muutosta.

Varner noudattaa palkanmaksu- ja palkkatasokäytäntöjä.

 • Palkanmaksukäytännöt: tutkimme muun muassa asiakirjoja maksetusta palkasta, bonuksista, ylityökorvauksista ja vanhempainvapaasta.
 • Palkkatasot: Edellytämme kaikilta tehtailtamme vähintään minimipalkan maksamista. Moni toimittajamme maksaa tätä suurempaa palkkaa. Mielestämme meidän on kuitenkin tehtävä enemmän, jotta palkkausta voidaan parantaa entisestään.


Riski: Työehdot ja ylityöt

Kaikki työehdot on virallistettava sopimuksella, jossa kuvataan palkka, työajat, irtisanomisaika ja muut ehdot.

Runsaat ylityöt voivat johtua palkka- ja ostokäytännöistä:

 • Jos aikaa tilausten toteuttamiseen on liian vähän, työntekijöiden voi olla pakko tehdä ylitöitä.
 • Pieni palkka voi pakottaa tekemään ylitöitä, jotta työstä ansaitsee riittävästi.

Varner keskittyy vastuullisiin ostomenetelmiin muun muassa seuraavilla keinoilla:

 • Kurssit ostajille.
 • Toimittajakysely, jolla kerätään palautetta suoraan toimittajilta ja selvitetään, onko heillä riittävästi aikaa, hyvät tuotekuvaukset jne.


Riski: Syrjintä ja naisten oikeudet

Toimittajille asetetaan vaatimuksia ja odotuksia sen varmistamiseksi, että kaikkea työtä kohdellaan samanarvoisesti. Siitä on sovittu. Varner vaatii, että kaikkia on kohdeltava samanarvoisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, suuntautumisesta, taustasta, etnisyydestä, poliittisista näkemyksistä ja uskonnosta.

Kaikilla toimittajilla on oltava toimenpiteitä, joilla he suojelevat työntekijöitä häirinnältä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta.

Tekstiiliteollisuudessa työskentelevillä naisilla on muun muassa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan, huonomman aseman, pienempien palkkojen ja lyhyempien sopimusten vaara.

Varner tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, jotka toimivat tekstiiliteollisuudessa työskentelevien naisten parissa, muun muassa Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) Intiassa ja Joint Ethical Trading Initiative (JETI) Bangladeshissa.

 

Ilmasto ja ympäristö

Ylijäämätuotteiden uudelleenkäyttö

Kaikki ylijäämätuotteemme lahjoitetaan Fretexille. Vain sellaiset vaatteet ja tuotteet, jotka on valmistettu virheellisesti ja jotka eivät täytä terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiamme, tuhotaan turvallisuussyistä. Fretexille annetut vaatteet joko myydään hyväntekeväisyyteen tai annetaan pois. Fretex kierrättää osan ja tietty osa annetaan energiantuotantoon.

Kierrätys

Kierrätys on tärkeää uusien resurssien saamiseksi. Jo tuotettujen tuotteiden ja materiaalin käytöllä on useita hyviä vaikutuksia:

 • Vähemmän päästöjä.
 • Vähemmän vedenkulutusta.
 • Ekosysteemin säilyttäminen.

Tekstiilinkierrätys ei ole vielä tehokasta suurilla määrillä (se ei ole skaalautuvaa). Tekstiilejä on vaikea kierrättää siten, että saataisiin uusia, kulutusta kestäviä vaatteita.

Varner osallistuu projektiin, joka työskentelee suuren mittakaavan tekstiilinkierrätyksen parissa.

Vedenkulutus

Tekstiiliteollisuus vaatii paljon vettä koko tuotantoketjussa. Meillä on erityinen vastuu vedenkulutuksen vähentämiseksi. Miten pyrimme tähän:

 • Kartoitamme käytettävän veden määrän, huolehdimme, että tehtailla on hyvät vedenpuhdistusjärjestelmät, osallistumme aloitteisiin, joissa teollisuudenalat pyrkivät yhdessä vähentämään vedenkulutusta ja valitsemme materiaaleja, jotka vaativat vähemmän vettä kuin perinteiset materiaalit.
 • Asetamme tiukkoja vaatimuksia toimittajille vedenpuhdistuksen, kemikaalien käsittelyn, jätteiden käsittelyn ja päästöjen osalta.


Kasvihuonekaasupäästöt

Tuotannosta ja kuljetuksesta syntyvillä kasvihuonekaasupäästöillä on kielteinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön. Näin Varner vähentää päästöjä:

 • Tuotantoon liittyvien päästöjen kartoitus: Missä päästöt syntyvät ja paljonko niitä syntyy.
 • Käytämme materiaalia, joka on kestävämpää ja josta syntyy vähemmän päästöjä kuin perinteisestä materiaalista.
 • Sitoutuminen aloitteisiin: Swedish Textile Initiative for Climate Action
 • Kuljetus: merikuljetuksen valinta lentojen sijasta, yhteistyö yritysten kanssa, jotka pyrkivät aktiivisesti vähentämään päästöjä.


Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa kestävää toimitusketjua, ja asetamme vaatimuksia toimittajille Varnerin eläinsuojelukäytännön avulla.

Vältämme muun muassa sellaisten eläinkuitujen käyttöä, jotka on ostettu eläinten huonosta kohtelusta tunnetuilta alueilta.

Esimerkkejä kielloistamme: turkikset, uhanalaisten eläinten nahka ja kosmetiikan eläinkokeet.

Eläinten hyvinvoinnissa on kyse myös ekosysteemistä huolehtimisesta. Viheralueita ei saa tuhota, koska eläimillä on oltava riittävästi tilaa.


Asiakkaidemme sitouttaminen

Varner tarjoaa asiakkailleen parempana vaihtoehtona tuotteita, jotka sisältävät enemmän kestävää materiaalia.

Suurempi kestävän materiaalin sisältö on merkittävä hyvin ja näkyvästi vaatteisiin ja verkkokauppaan.

Lisäksi vaatteiden hyvä hoito on tärkeää:

 • Meidän on jaettava myymälässä ja verkossa selkeästi tietoa siitä, miten vaatteita hoidetaan ja pestään.
 • Vaatteissa on oltava hyvät merkinnät ja pesuohjeet.

 

Tutustu Varnerin kestävyysraporttiin:

Varner Sustainability Report 2021