PEÔPLE'S GALLERY

 

Neslihan Ramzi är en irakisk-turkmensk grafisk designer och illustratör baserad i Oslo. Community och social rättvisa är viktiga inslag i hennes arbete. 

Detta samarbete är en hyllning till de skapelser som gjorts av konstnärer som Neslihan har stort förtroende och respekt för. I detta kreativa utbyte och transformation, går tillit åt båda håll.

 

I dessa verk sammanför Neslihan poeten Hamza Hirsi sine dikter, fotografierna av Naima Jama och illustrationer från Frognichi. 

 

Detta samarbete är en hyllning till konstnärernas lokala communties. Det är människorna och platserna som de omger sig med som blir grunden för deras identiteter. De lär, växer och utvecklas med hjälp av varandra. Konstnärerna är överens om att utan deras lokala community är de ingenting.