Personuppgiftspolicy

Gällande från 22.02.2021

Junkyard ingår i Varner-Gruppen.

Genom att använda våra tjänster och den här webbplatsen accepterar du att Varner AS behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här personuppgiftspolicyn och tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter på olika sätt beroende på om du bara besöker vår webbplats, om du är en oregistrerad kund, om du har skapat ett användarkonto i webbshoppen, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller om du är medlem i lojalitetsprogrammet. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att vi använder dem för att tillhandahålla de tjänster du använder.

Personuppgiftspolicyn omfattar behandlingen av personuppgifter i samband med medlemskap i vårt lojalitetsprogram. Lojalitetsprogrammet kommer att lanseras under 2021. Genom att bli medlem får du tillgång till förmåner inom ramen för lojalitetsprogrammet.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person. Personuppgifter kan exempelvis vara förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Varner AS är personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Vi vill ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse i vår webbshop. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi behandlar i enlighet med gällande lagstiftning, EU-förordning 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad "GDPR").

 • Vi behandlar följande personuppgifter:
 • Grundläggande kontaktinformation som du uppger, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Uppgifterna som du lämnar kan även kompletteras via söktjänster (t.ex. att vi inhämtar dina kontaktuppgifter från Bisnode). Detta gör vi för att bland annat kunna tillhandahålla dig tjänsterna vi erbjuder, för identifiering och registrering och för att ge god service.
 • Uppgifter kopplade till ditt användarkonto i vår webbshop, t.ex. beställningsuppgifter, sekretessinställningar m.m. Uppgifterna används för att upprätthålla en god kundrelation och ge dig en bättre shoppingupplevelse och god service. Uppgifterna används också för att kontakta dig om det är nödvändigt.
 • Uppgifter i samband med anmälan till nyhetsbrev, t.ex. epostadress
 • Uppgifter kopplade till medlemskap i vårt lojalitetsprogram, t.ex. intjänade bonuspoäng, engagemang i och samtycke till kommunikation, sekretessinställningar m.m. Dessa uppgifter används för att administrera ditt medlemskap och dina intjänade bonuspoäng, ge dig de förmåner du som medlem är kvalificerad för, kommunicera med dig via de kanaler du önskar, ge god service och kontakta dig om det är nödvändigt.
 • Uppgifter i samband med användning av våra tjänster, t.ex. vilken enhet du använder när du besöker våra webbplatser, information insamlad via cookies om vilka sidor du besöker, vilken kommunikation du har mottagit och agerat på, vilka produktaviseringar du har mottagit, vilka medlemserbjudanden och vilket anpassat innehåll du har använt, kundundersökningar du besvarat m.m.
 • Information kopplad till köp och reservationer, t.ex. vilka produkter du har köpt, vilken butik du har handlat i, eventuella reservationer du har gjort i våra butiker, vilket leveranssätt och vilken betalningsmetod du har valt m.m.
 • Uppgifter som härrör från andra uppgifter, vilka antingen har genererats eller uppgetts, t.ex. marknadsföringssegment och annan information om våra användares shoppingvanor som gör att vi förstår dessa bättre.
 • Uppgifter som du lämnar till vår kundtjänst
 • Eventuella andra uppgifter som samlas in med ditt samtycke. Om så sker får du specifik information om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till när vi inhämtar ditt samtycke.

VAD ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla våra produkter och tjänster

Dina personuppgifter används för att ge dig bästa möjliga produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett avtal som du har ingått. Exempel på hur dina personuppgifter används i samband med ändamålet:

 • Administrera dina beställningar/köp/returer i webbshop eller butik
 • Information/uppdateringar om dina beställningar/köp/returer i webbshop eller butik
 • Svara på dina frågor och meddelanden i samband med köp
 • Identifiera dig som användare/medlem för att ge dig en bättre och enklare shoppingupplevelse
 • Skicka digitala kvitton till dig som är medlem när du handlar i våra fysiska butiker
 • Ge dig möjlighet att delta i utlottningen av "limited edition"-produkter och liknande.

Direktmarknadsföring

För att, via e-post eller sms, kommunicera nyheter, erbjudanden, produktförslag, medlemserbjudanden, funktionsrelaterad information, ändringar och nyheter i våra tjänster eller annat som vi tror vara relevant för dig.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål samtycke till nyhetsbrev.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål ett avtal som du har ingått. Du kan själv administrera dina samtycken till kommunikation via e-post och sms.

Om du har ett användarkonto i vår webbshop är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för detta ändamål vårt berättigade intresse.

Marknadsföring i våra digitala kanaler

Vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte i enlighet med gällande lagstiftning.

För dig som är medlem eller har ett användarkonto i webbshoppen är den rättsliga grunden för behandling ett avtal som du har ingått.

Om du handlar som gäst eller bara besöker vår webbplats är den rättsliga grunden för behandling vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.

I detta sammanhang används personuppgifter för att exempelvis anpassa innehållet på våra webbplatser baserat på inställningar, preferenser samt köp- och användningsmönster.

Marknadsföring i andra digitala kanaler

Vi vill att annonserna från oss som våra medlemmar och anmälda till nyhetsbrev ser i andra medier ska vara relevanta. För att vi ska kunna visa dig relevanta annonser i andra digitala kanaler, t.ex. Facebook och Google, synkar vi personuppgifter som e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer med motsvarande identifikatorer på den aktuella plattformen. Anpassningen baseras enbart på det vi vet om dig, inte på uppgifter som andra medier har utöver de som behövs för att identifiera dig.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål ett avtal som du har ingått.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål samtycke till nyhetsbrev.

Anpassad shoppingupplevelse och kommunikation

För att du som är medlem ska få bästa möjliga shoppingupplevelse anpassar vi innehåll och kommunikation specifikt för dig. Det gör vi baserat på din användning av våra tjänster, din köphistorik, dina personuppgifter och preferenser m.m. På så sätt kan vi exempelvis förmedla anpassade erbjudanden, produktrekommendationer och innehåll via e-post och på våra webbplatser. Den rättsliga grunden för detta ändamål är ett avtal som du har ingått som medlem i vårt lojalitetsprogram, och tack vare detta kan vi anpassa våra tjänster på bästa sätt för dig som kund.

Administrera användarkonto, anmälan till nyhetsbrev och medlemskap

Vi använder dina personuppgifter i samband med skapande och administrering av användarkonton, anmälan till vårt nyhetsbrev och medlemskap i vårt lojalitetsprogram. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är ett avtal som du har ingått. I detta sammanhang används dina personuppgifter i samband med ändamålet bland annat genom:

 • att skapa och hantera personliga användarkonton i vår webbshop
 • att registrera och hantera medlemskap och intjänade bonuspoäng i vårt lojalitetsprogram
 • att skapa och hantera anmälningar till vårt nyhetsbrev
 • att informera om nya eller ändrade tjänster, till exempel nya betalningslösningar, förmåner i lojalitetsprogrammet etc.
 • att svara på dina förfrågningar beträffande användarkonto, anmälan till nyhetsbrev och medlemskap.

När du väljer att handla utan användarkonto tildelas du ett unikt kundnummer.

Analys och utveckling

Vi använder personuppgifter för att förstå användningsmönster och behov samt för att vidareutveckla våra tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster och inbegriper bland annat:

 • att använda statistiska data för att dela in användare i grupper utifrån t.ex. bostad, ålder, kundrelationens varaktighet, användningen av våra webbplatser, nyttjande av medlemsförmåner m.m., i syfte att förstå hur dessa faktorer påverkar behoven och användningen av våra tjänster. I dessa fall behandlas uppgifterna i aggregerad form och/eller anonymiserade
 • att samla in och analysera information genom kundundersökningar, kundtjänst, inskickade förslag m.m., i syfte att förstå användningsmönster och behov av att utveckla våra produkter och tjänster
 • att testa och förbättra våra system, tjänster och produkter.

Säkerhet och förebyggande av missbruk

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna garantera en hög säkerhetsnivå i alla våra tjänster och för att kunna upptäcka eller förhindra olika typer av bedrägerier och missbruk av tjänster. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att bl.a. upptäcka bedrägerier eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder.

DELAR NI MINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA?

Våra leverantörer behöver personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som beskrivs i den här policyn. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de aktuella leverantörerna som definierar tydliga begränsningar för hur de får använda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till våra leverantörer inom följande områden:

 • Kundtjänst
 • Analys/statistik
 • Betalning
 • Transport
 • Teknisk support
 • Marknadsföring
 • Kommunikationstjänster

Efter kampanjer vill vi i vissa fall analysera försäljningen mot våra marknadsaktiviteter för att kunna skapa mer relevanta erbjudanden i framtiden. Detta gör vi genom att synkronisera anonymiserad köpdata med marknadsaktiviteter hos tredje part.

VAR LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras huvudsakligen inom EU/EES-området, men vissa av våra leverantörer har tekniska supporttjänster placerade utanför EU/EES. Vid användning av dessa supporttjänster regleras eventuell behandling av dina personuppgifter genom EU:s/EES:s standardavtalsklausuler för överföring till tredje land eller annan godkänd överföringsmekanism med eventuella nödvändiga skyddsåtgärder.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa att både vi och våra leverantörer följer dataskyddslagstiftningen, även när det gäller överföringar till tredje land.

HUR KAN JAG ADMINISTRERA MINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan närsomhelst ändra dina personuppgifter. Du kan antingen göra det själv via dina sidor eller kontakta oss för att få hjälp.

DINA RÄTTIGHETER

 • Om du vill veta vilka personuppgifter om dig vi lagrar har du rätt att be om ett registerutdrag.
 • Om du vill få dina personuppgifter korrigerade har du rätt att begära detta.
 • Om du vill radera dina personuppgifter har du rätt att göra det förutsatt att vi inte är skyldiga enligt lag att lagra dem.
 • Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att be om detta.
 • Samtycke kan återkallas till envar tid
 • Dær behandling baseras på berettigat interesse/avtal, kan behandlingen i viss mån ændå fortsætta.
 • Om vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter, eller om vi begränsar behandlingen, informerar vi dig om detta.
 • Du har rätt att få en utskrift av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att flytta över uppgifterna till ett annat företag. Detta gäller dock bara uppgifter som du aktivt har lämnat.
 • Du har rätt att invända om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.

VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till uppgifterna i egenskap av sin yrkesmässiga befattning och som endast har rätt att hämta/använda uppgifterna för det angivna och berättigade ändamål för vilket de samlades in.

HUR LÄNGE LAGRAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras så länge vi behöver dem för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i den här policyn, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter raderas de.

HUR SKYDDAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra verksamhetsmiljöer. I dessa miljöer används standardmässiga säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi skyddar personuppgifter och känslig information enligt vedertagen praxis.

HUR FUNGERAR REGELVERKET FÖR PERSONUPPGIFTER?

All behandling av personuppgifter, bl.a. insamling, registrering, lagring och utlämning, omfattas av särskilda regler, bland annat dataskyddsförordningen. Det är Varner AS som är personuppgiftsansvarig, d.v.s. ansvarar för att behandlingen överensstämmer med gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige återfinns längst ner i denna policy.

Integritetsskyddsmyndigheten övervakar att regelverket efterlevs i Sverige. Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten beträffande den personuppgiftsansvarigas behandling enligt den här personuppgiftspolicyn.

COOKIES

När du besöker våra webbplatser används cookies för att bl.a. webbplatserna ska känna igen den dator eller mobiltelefon du använder. Cookies förbättrar din användarupplevelse eftersom de bl.a. kommer ihåg dina inloggningsuppgifter vid ditt nästa besök. De ger oss också information om ditt beteende på våra webbplatser, vilket gör att vi kan anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig. För att läsa mer och godkänna cookies se vår cookiepolicy här.

ÄNDRINGAR AV DENNA PRIVACYPOLICY

Vi har rätt att göra ändringar i denna privacy policy. När ändringarna inte är rent redaktionella eller språkliga utan av materiellt slag kommer medlemmar och som som har anvandarkonto i vår webshop informeras om ändringen och vad den innebär för dig innan den träder ikraft.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Varner AS, som återfinns på adressen Nesøyveien 4, 1376 Billingstad, Norge.

Om du har frågor beträffande ditt medlemskap eller behandlingen av dina personuppgifter, eller vill utöva någon av dina rättigheter, får du gärna kontakta oss på [email protected] eller telefonnummer +46 10 551 75 00.