3 for 2 på alle varer - vi spanderer den billigste varen. Gjelder kun 11. november.