Luk indkøbskurv

Brugervilkår

Hjemmesiden og dens vilkår

Denne hjemmeside ejes og drives af Junkyard AB. Junkyard AB er en del af Varner-koncernen.
Disse vilkår ("Brugervilkårene") gælder for din brug af hjemmesiden. Ved at besøge og anvende hjemmesiden er du bundet af de til enhver tid gældende vilkår for hjemmesiden.
For brugere, der registrerer en brugerkonto, gælder særlige vilkår for dette, se separat kapitel.
Varner AS er dataansvarlig for personoplysninger knyttet til brugerkonti og nyhedsbrev

Ændring af hjemmesiden og brugervikår

For at forbedre hjemmesiden kan vi komme til at foretage ændringer.

Vi forbeholder os retten til, uden forudgående varsel, at foretage forbedringer, ændringer, tilføjelser eller fjernelse af oplysninger på hjemmesiden, som vi anser for at være nødvendigt. Dette gælder også for ændringer i Brugervilkårene. De til enhver tid gældende Brugervilkår offentliggøres på vores hjemmesider. Ved fortsat at benytte hjemmesiden, efter at disse ændringer er offentliggjort, accepterer du ændringerne

Brugerkonto

Som bruker av Junkyard.com kan du opprette en brukerkonto som gir deg oversikt over dine ordre og relevante produktanbefalinger. 

For yderligere oplysninger om, hvordan personoplysninger håndteres, henvises til vores privatlivspolitik.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden ejes af Junkyard AB, medmindre andet er angivet.
Hjemmesidens indhold er beskyttet af ophavsretlige, varemærkeretlige og andre immaterialretlige bestemmelser. Brugerne får i intet tilfælde ret til at benytte hjemmesidens indhold på anden måde end i henhold til Brugervilkårene.
Medmindre andet er angivet, kræver gengivelse, offentliggørelse, bearbejdelse, overførsel, opbevaring eller anden brug af varemærker, logoer eller andet indhold på hjemmesiden forudgående, skriftlig godkendelse fra Junkyard AB eller skriftligt samtykke fra andre, berørte rettighedshavere. Der gøres en undtagelse for udskrift til personligt brug.

Hyperlinks

Junkyard.com kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, som ejes af og er leveret af en tredjemand. Din brug af disse links indebærer, at du forlader Junkyard.com.
Vi råder i intet tilfælde over udformningen af eller kan påvirke indholdet på, hjemmesider leveret af en tredjemand.
At vi tilbyder sådanne links indebærer ikke, at vi står bag eller har ansvar for oplysningerne, produktet eller tjenester, der tilbydes via hyperlinket.
Vi anbefaler dig at læse de vilkår og betingelser, som gælder for din brug af sådanne hjemmesider. Brug af sider tilhørende en tredjemand sker udelukkende for brugerens risiko.

Ansvarsbegrænsning

Der ydes ingen garantier vedrørende hjemmesidens funktion eller tilgængelighed, heller ikke at de oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden, er korrekte eller fuldstændige. Det gælder oplysninger om produkter, tjenester og tilbud samt andre oplysninger som anført på hjemmesiden.

Vi har hverken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaget af benyttelse af hjemmesiden eller oplysninger på hjemmesiden i det omfang, et sådant ansvar ikke følger af ufravigelig lov.